Tải xuống Video TikTok không có hình mờ

Dán liên kết

Cách tải video TikTok bằng KeepTik

 

Tải xuống video TikTok đã trở thành một phương pháp phổ biến, cho dù đó là để lưu nội dung yêu thích của bạn để xem ngoại tuyến hay chia sẻ nội dung đó trên các nền tảng khác nhau. Nếu bạn đang thắc mắc về cách tải xuống video TikTok thông qua trang web của chúng tôi, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng quá trình này tương đối đơn giản và có thể hoàn thành trong vòng vài giây.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ khám phá phương pháp tải video TikTok xuống thiết bị của bạn.

 

Đây là cách nó hoạt động:

 

Bước 1: Mở ứng dụng TikTok hoặc truy cập trang web TikTok để chọn video muốn giữ lại.

Bước 2: Nhấp vào nút "Chia sẻ" để có các tùy chọn chia sẻ có sẵn.

Bước 3: Chọn "Sao chép liên kết" để sao chép URL video Tiktok.

Bước 4: Truy cập trang web KeepTik và sử dụng công cụ của chúng tôi bằng cách chèn liên kết bạn vừa sao chép.

Bước 5: Dán URL đã sao chép vào hộp văn bản trên trang web KeepTik.

Bước 6: Bấm vào tải xuống.

Bước 7: KeepTik sẽ tự động tạo liên kết tải xuống.

Bước 8: Chọn định dạng bạn muốn, MP4 hoặc MP3.

Bước 9: Nhấp vào liên kết tải xuống và video của bạn sẽ tải xuống thiết bị của bạn.

© All Rights Reserved. Designed By KeepTik