Pobierz wideo TikTok bez znaku wodnego

WARUNKI USŁUGI

Powitanie. Niniejszy Regulamin opisuje zasady korzystania z usług KEEPTIK. Korzystając z naszej strony internetowej i uzyskując do niej dostęp, akceptujesz niniejsze warunki. Nie korzystaj z naszych usług, jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek aspektem niniejszych Warunków.

 

1. Korzystanie z Usług

Na naszej stronie internetowej znajduje się przydatne rozwiązanie do pobierania filmów TikTok. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na korzystanie z naszych usług wyłącznie w celach niekomercyjnych i osobistych. Pomocne będzie, jeśli powstrzymasz się od zachowań sprzecznych z Prawem lub naruszających prawa innych osób. Za to, co pobierasz i jak z nich korzystasz, odpowiadasz Ty.


2. Prawa autorskie i własność intelektualna

Przestrzegaj praw autorskich i praw własności intelektualnej twórców. Można pobierać tylko filmy TikTok, do których posiadasz wymagane uprawnienia. Zwykle to nie my zajmujemy się naruszeniami praw autorskich lub niewłaściwym wykorzystaniem pobranych treści. Twoja wyłączna odpowiedzialność za nieuprawnione wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim


3. Prywatność

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Możemy zbierać pewne informacje w celu świadczenia naszych usług, ale nie udostępniamy Twoich danych osobowych bez Twojej zgody. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak postępujemy z Twoimi danymi, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.


4. Inne strony internetowe i serwisy

KEEPTIK może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, nad którymi nie mamy kontroli. Linki te zostały udostępnione dla Twojej wygody, ale nie wspieramy treści, praktyk ani zasad tych witryn ani nie mamy nad nimi kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub straty, które mogą wyniknąć z korzystania z witryn internetowych osób trzecich.


5. Bezpieczeństwo

Ponosisz odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego urządzenia podczas korzystania z naszego serwisu. Prosimy nie wykorzystywać naszych usług do rozpowszechniania złośliwego oprogramowania, angażowania się w działania hakerskie lub naruszania bezpieczeństwa urządzeń innych użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku naruszenia bezpieczeństwa lub nieuprawnionego dostępu do Twojego urządzenia.


6. Postępowanie użytkownika

Korzystając z naszych usług, prosimy o szacunek i troskę o innych. Nie używaj obraźliwego języka, nie nękaj ani nie naruszaj praw innych użytkowników. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu do naszych usług w przypadku naruszenia niniejszych wytycznych.


7. Zmiany w Usługach

Możemy aktualizować, modyfikować lub zaprzestać świadczenia naszych usług bez wcześniejszego powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub niedogodności wynikające ze zmian w usługach. Staramy się podawać dokładne i aktualne informacje, jednak nie gwarantujemy dostępności ani dokładności naszych usług przez cały czas.


8. Ograniczenie odpowiedzialności

Nasze usługi są świadczone „tak jak są”, bez żadnych rękojmi i rękojmi. Nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących przydatności, niezawodności, dostępności lub dokładności naszych usług w konkretnym zastosowaniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne lub inne szkody powstałe w wyniku korzystania z naszych usług.


9. Obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki podlegają prawu stanu. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub w związku z nimi będą rozstrzygane wyłącznie na drodze sądowej.


10. Zmiany Regulaminu

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki. Wszelkie modyfikacje lub zmiany zaczną obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu na naszej stronie internetowej.

Musisz regularnie przeglądać niniejsze Warunki, aby być na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami i modyfikacjami.

 

Wchodząc i korzystając z KEEPTIK, witryny TikTok Video Downloader, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Doceniamy odpowiedzialne korzystanie z naszych usług i zrozumienie niniejszych wytycznych. Dziękujemy za wybranie naszej platformy.

© All Rights Reserved. Designed By KeepTik