Download TikTok-video zonder watermerk

SERVICEVOORWAARDEN

Welkom. Deze Servicevoorwaarden beschrijven de richtlijnen voor het gebruik van de diensten van KEEPTIK. Door onze website te gebruiken en er toegang toe te krijgen, aanvaardt u deze voorwaarden. Maak geen gebruik van onze diensten als u het niet eens bent met enig aspect van deze Voorwaarden.

 

1. Gebruik van diensten

Op onze website vindt u een handige oplossing om TikTok-video's te downloaden. U gaat ermee akkoord onze diensten uitsluitend voor niet-commerciële, persoonlijke doeleinden te gebruiken wanneer u deze gebruikt. Het zou helpen als u zich onthoudt van gedrag dat in strijd is met de wet of de rechten van anderen schendt. De dingen die u downloadt en hoe u deze gebruikt, zijn uw verantwoordelijkheid.


2. Auteursrecht en intellectueel eigendom

Neem de auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van de makers in acht. Alleen TikTok-video's waarvoor je de vereiste autorisatie hebt, mogen worden gedownload. Normaal gesproken zijn wij niet degenen die inbreuken op het auteursrecht of oneigenlijk gebruik van gedownloade inhoud afhandelen. Uw enige aansprakelijkheid voor ongeoorloofd gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal


3. Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. We kunnen bepaalde informatie verzamelen om onze diensten te verlenen, maar we delen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming. Voor meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.


4. Andere webpagina's en sites

KEPTIK kan links bevatten naar websites van derden waarover wij geen controle hebben. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak, maar wij ondersteunen of hebben geen controle over de inhoud, praktijken of het beleid van deze websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen of verliezen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van websites van derden.


5. Beveiliging

U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw apparaat tijdens het gebruik van onze website. Gebruik onze services niet om kwaadaardige software te verspreiden, deel te nemen aan hackactiviteiten of de veiligheid van de apparaten van andere gebruikers in gevaar te brengen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door inbreuken op de beveiliging of ongeautoriseerde toegang tot uw apparaat.


6. Gebruikersgedrag

Wees tijdens het gebruik van onze diensten respectvol en attent ten opzichte van anderen. Gebruik geen beledigende taal, doe niet mee aan intimidatie en schenden de rechten van andere gebruikers niet. Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze diensten te beëindigen als u deze richtlijnen schendt.


7. Wijzigingen in Diensten

We kunnen onze services zonder voorafgaande kennisgeving bijwerken, wijzigen of stopzetten. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of ongemak als gevolg van servicewijzigingen. Wij streven ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, maar wij kunnen de beschikbaarheid of juistheid van onze diensten niet te allen tijde garanderen.


8. Beperking van aansprakelijkheid

Onze diensten worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige garantie of waarborg. Wij doen geen uitspraken over de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of nauwkeurigheid van onze diensten voor uw specifieke gebruik. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten.


9. Toepasselijk recht

Op deze Algemene voorwaarden zijn de wetten van de staat van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen uitsluitend bij de rechtbank worden behandeld.


10. Wijzigingen in de voorwaarden

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Eventuele wijzigingen of wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website worden geplaatst.

U moet deze Voorwaarden regelmatig raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele updates of wijzigingen.

 

Door KEEPTIK, een TikTok Video Downloader-website, te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord zich aan deze Servicevoorwaarden te houden. Wij waarderen uw verantwoorde gebruik van onze diensten en waarderen uw begrip van deze richtlijnen. Bedankt dat u voor ons platform heeft gekozen.

© All Rights Reserved. Designed By KeepTik