Muat turun Video TikTok Tanpa Tera Air

SYARAT PERKHIDMATAN

Selamat datang. Syarat Perkhidmatan ini menerangkan garis panduan untuk menggunakan perkhidmatan KEEPTIK. Dengan menggunakan tapak web kami dan mengaksesnya, anda menerima syarat ini. Jangan gunakan perkhidmatan kami jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana aspek Syarat ini.

 

1. Penggunaan Perkhidmatan

Penyelesaian berguna untuk memuat turun video TikTok disediakan di tapak web kami. Anda bersetuju untuk menggunakan perkhidmatan kami semata-mata untuk tujuan peribadi bukan komersial apabila menggunakannya. Ia akan membantu jika anda mengelak daripada sebarang tingkah laku yang bercanggah dengan Undang-undang atau melanggar hak orang lain. Perkara yang anda muat turun dan cara anda menggunakannya adalah tanggungjawab anda.


2. Hak Cipta dan Harta Intelek

Patuhi hak cipta dan hak harta intelek pencipta. Hanya video TikTok yang anda mempunyai kebenaran yang diperlukan boleh dimuat turun. Kami biasanya bukan orang yang mengendalikan sebarang pelanggaran hak cipta atau penggunaan tidak wajar kandungan yang dimuat turun. Liabiliti tunggal anda untuk sebarang penggunaan tanpa kebenaran bahan berhak cipta


3. Privasi

Privasi anda adalah penting bagi kami. Kami mungkin mengumpul maklumat tertentu untuk menyediakan perkhidmatan kami, tetapi kami tidak berkongsi maklumat peribadi anda tanpa kebenaran anda. Untuk butiran lanjut tentang cara kami mengendalikan data anda, sila semak Dasar Privasi kami.


4. Laman web dan tapak web lain

KEEPTIK mungkin mengandungi pautan ke tapak web pihak ketiga yang kami tiada kawalan. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda, tetapi kami tidak menyokong atau mempunyai kawalan ke atas kandungan, amalan atau dasar tapak web ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang masalah atau kerugian yang mungkin berlaku akibat menggunakan laman web pihak ketiga.


5. Keselamatan

Anda bertanggungjawab untuk keselamatan peranti anda semasa menggunakan tapak web kami. Tolong jangan gunakan perkhidmatan kami untuk mengedarkan perisian hasad, terlibat dalam aktiviti penggodaman atau menjejaskan keselamatan peranti pengguna lain. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan yang disebabkan oleh pelanggaran keselamatan atau akses tanpa kebenaran kepada peranti anda.


6. Tingkah Laku Pengguna

Semasa menggunakan perkhidmatan kami, sila hormati dan bertimbang rasa terhadap orang lain. Jangan gunakan bahasa yang menyinggung perasaan, terlibat dalam gangguan atau melanggar hak pengguna lain. Kami berhak untuk menamatkan akses anda kepada perkhidmatan kami jika anda melanggar garis panduan ini.


7. Perubahan kepada Perkhidmatan

Kami mungkin mengemas kini, mengubah suai, atau menghentikan perkhidmatan kami tanpa notis terlebih dahulu. Kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kesulitan akibat perubahan perkhidmatan. Kami berusaha untuk memberikan maklumat yang tepat dan terkini, tetapi kami tidak menjamin ketersediaan atau ketepatan perkhidmatan kami pada setiap masa.


8. Had Liabiliti

Perkhidmatan kami disediakan "seadanya" tanpa sebarang jaminan atau jaminan. Kami tidak membuat pernyataan tentang kesesuaian, kebolehpercayaan, ketersediaan atau ketepatan perkhidmatan kami untuk kegunaan khusus anda. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, berbangkit atau kerosakan lain yang timbul daripada menggunakan perkhidmatan kami.


9. Undang-undang yang Mentadbir

Undang-undang Negara mengawal Terma dan syarat ini. Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma ini akan dikendalikan semata-mata di mahkamah.


10. Perubahan kepada Syarat

Kami mungkin mengemas kini Syarat ini dari semasa ke semasa. Sebarang pengubahsuaian atau perubahan akan berkuat kuasa sebaik sahaja ia disiarkan di laman web kami.

Anda mesti menyemak Terma ini dengan kerap untuk kekal dimaklumkan tentang sebarang kemas kini atau pengubahsuaian.

 

Dengan mengakses dan menggunakan KEEPTIK, tapak web Pengunduh Video TikTok, anda bersetuju untuk mematuhi Syarat Perkhidmatan ini. Kami menghargai penggunaan perkhidmatan kami yang bertanggungjawab dan menghargai pemahaman anda tentang garis panduan ini. Terima kasih kerana memilih platform kami.

© All Rights Reserved. Designed By KeepTik